Activitatea organizațiilor private dedicate comunității din Timișoara pe durata stării de urgență

Starea de urgență determinată de infecția cu Covid-19 a fost, simultan, un test de reziliență pentru organizațiile private din Timișoara dedicate comunității (ca, de altfel, pentru cea mai mare parte a instituțiilor publice și organizațiilor private!), dar și o oportunitate de manifestare pentru inițiative de antreprenoriat cu scop social (ca, de altfel, orice criză!). 

Raportul “Timișoara: antreprenoriat social în perioada stării de urgență” are drept scop prezentarea modului în care au reacționat la problemele locale organizațiile private dedicate comunității din Timișoara în perioada stării de urgență.

Raportul are următoarele obiective:

  • determinarea rezilienței organizațiilor private dedicate comunității din Timișoara pe durata stării de urgență; 
  • descrierea implicării organizațiilor private dedicate comunității în rezolvarea problemelor generate de criză la nivelul comunității locale; 
  • poziționarea organizațiilor private dedicate comunității din Timișoara cu privire la demersuri viitoare vizând binele comunității locale ce pot fi realizate în comun. 

Raportul, o ințiativă a Platformei AntiCovidTM, va fi rezultatul unei cercetări pe bază de chestionar, disponibil online la https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdojt7uSChxZhLr1hPr1DKfrKTXuJQb9N9YpxMzTH73YHjmrw/viewform, având ca grup-țintă organizațiile private dedicate comunității din Timișoara.

Informațiile obținute din răspunsurile la chestionar vor constitui baza raportului public privind activitatea acestor organizații pe durata stării de urgență.

În același timp, o parte dintre informații vor fi utilizate pentru a identifica organizațiile și persoanele ale căror contribuții urmează să fie prezentate în cadrul unui eveniment festiv de recunoaștere publică a meritelor lor (gală).

Organizațiile cu cele mai interesante răspunsuri vor fi invitate la o dezbatere găzduită de TVR Timișoara.

Principala întrebare de cercetare este: cum au reactionat organizațiile private dedicate comunității din Timișoara la criza provocată de infecția cu Covid-19 pe durata stării de urgență?

Întrebări secundare:

  • cum le-a afectat starea de urgență activitatea? Din mai multe perspective: guvernare (conducere), sisteme de management, resurse umane, resurse financiare, relația cu beneficiarii, relații cu alte organizații;
  • cum s-au implicati organizațiile private dedicate comunității în rezolvarea problemelor generate de criză la nivelul comunității locale pe durata stării de urgență? 
    • analiza a ”sprintului pandemic” 
    • ce modele de acțiune organizațională au fost utilizate în campanii umanitare?
  • care sunt cele mai importante probleme din Timișoara ce ar trebui să fie abordate în viitor printr-un demers comun al organizațiilor dedicate comunității?