Ce facem

Indexul AntiCovidTM

Indexul AntiCovidTM este un instrument utilizat pentru a defini percepția publică cu privire la priorități de acțiune la nivelul comunității locale pe durata crizei. În condițiile apariției unor schimbări drastice de context (legislativ, medical etc.), chestionarul este aplicat periodic pentru a urmări schimbările de percepție la nivelul eșantionului constant format din experți. Atunci cand este cazul sunt adăugate teme noi. Indexul prezintă o perspectiva multidisciplinară ponderată cu privire la un set de posibile priorități pentru comunitatea locală.

#TransparențaCreșteEficiența

Campania #TransparențaCreșteEficiența are ca scop informarea comunității privind răspunsurile date de autorități la un set de întrebări de interes public (vezi rezultatele Indexului AntiCovidTM).

#OpiniaTaContează!

Campania #OpiniaTaContează! consultare a publicului larg prin social media (Facebook). Subiectul consultării din fiecare ediție este corelat cu tema pusă in dezbatere la emisiunea Actual Regional de pe TVR Timișoara din acea săptămână.

Lista cu întrebările poate fi consultată aici.

Grupul de lucru InfoPublice@AntiCovidTM (GLIP)

GLIP@AntiCovidTM reprezintă o dezvoltare, ce a luat forma unui grup de susținere comunitară, a acțiunilor precedente ale Platformei pe tema accesului la informații de interes public pe tema Covid-19.

Scopul său este creșterea gradului de informare publica cu privire la evoluția infecției cu Covid-19 în județul Timiș.

Grupul este format din reprezentanți ai principalelor domenii de expertiză legate de tema grupului (sanatate publica, IT, statistica, date deschise, comunicare, voluntariat).

Grupul de Lucru pentru Educație (GLE)

GLE@AntiCovidTM reprezintă o dezvoltare, ce a luat forma unui grup de susținere comunitară, a acțiunilor precedente ale Platformei pe tema educației (consultări ale experților, dezbateri publice).

GLE are drept scop creșterea capacității instituțiilor școlare din județul Timiș de a se adapta  la condițiile impuse de infecția cu Covid-19.

Grupul este format din reprezentanți ai principalelor părți interesate de buna funcționare a școlilor: elevi, părinți, profesori, manageri, autorități publice, ONG și experți ce activează în domeniul educației.

Ghid cu recomandări de bună practică privind începerea și desfășurarea anului școlar în condiții de pandemie

Care sunt măsurile pe care o școală le poate adopta în contextul pandemiei de Covid19 pentru o cât mai bună desfășurare a cursurilor? Cum pregătim școala pentru fiecare dintre scenarii? Sunt doar câteva dintre întrebările la care documentul elaborat de Grupul de Lucru pentru Educație al Platformei AntiCovidTM poate oferi răspunsuri. Este vorba despre un ghid cu recomandări de bună practică. Acesta propune un “cuprins” particularizat pentru fiecare tip de scenariu, pe baza căruia să fie elaborat fiecare plan de acțiune.

Site-ul AntiCovidTM

Site-ul www.AntiCovidTM.ro adună informațiile despre

  • inițiative/campanii umanitare derulate în Timișoara în contextul crizei generate de covid19 
  • instrumente resurse pentru aceste campanii
  • alte aspecte relevante pentru o perspectivă integrată la nivelul municipiului.

Pagina de Facebook AntiCovidTM și grupul asociat indexului

Pagina de Facebook AntiCovidTM distribuie informațiile noi legate despre platformă și informații diversificate pe tema Covid19, iar grupul de Facebook Indexul AntiCovidTM este dedicat discuțiilor legate de rezultatul indexului și temele asociate.

Forumul AntiCovidTM

Forumul AntiCovidTM este un cadru instituționalizat de discuții pentru reprezentanți de inițiative și campanii umanitare din Timișoara legate de Covid-19. Scopul Forumului este facilitarea comunicării dintre campaniile umanitare înregistrate pe platforma AntiCovidTM. Participarea se face pe bază de invitație. Forumul se desfășoară o dată pe săptămână având în prim plan informații de interes pentru derularea de inițiative și campanii umanitare, prezentate de către participanți ca subiecte punctuale, tratate succint: informări, probleme previzionate, teme de reflecție, lansări de noi inițiative, crearea de parteneriate etc. 

Buletin informativ

Buletinul informativ AntiCovidTM este cadrul în care sunt agregate informații despre activitățile desfășurate în Timișoara de către inițiative și campanii umanitare ce acționează în contextul crizei provocate de Covid-10.  Scopul acestui buletin informativ este informarea comunității cu privire la eforturile făcute de inițiative și campanii umanitare înregistrate pe platforma AntiCovidTM. Arhivă buletine informative AntiCovidTM: 05 mai, 13 mai, 20 mai, 27 mai,  04 iunie, 12 iunie, 17 iunie, 25 iunie, 15 iulie