Dezinformare

probleme și soluții

O sinteză de probleme și soluții pentru problematica dezinformării este disponibilă în acest raport. El reflectă o perspectivă multidisciplinară structurată, obținută pe baza consultării unui grup de experți din domenii relevante pentru tema abordată.