Index AntiCovidTM #2 – 18 mai 2020

Este disponibilă cea de-a doua ediție a Indexului AntiCovidTM.

În contextul pandemiei de Covid19, a fost lansat Indexul AntiCovidTM, un instrument care definește percepția publică cu privire la priorități de acțiune în Timișoara pentru perioada următoare. Indexul își propune să identifice nevoile cele mai urgente ale comunității pe timpul crizei pentru a permite o mai bună administrare a eforturilor campaniilor umanitare aflate în desfășurare.

Indexul AntiCovidTM, bazat pe metoda Delphi, este realizat periodic pe baza unui chestionar care cuprinde un set constant de teme ce ar putea fi considerate ca priorități în perioada următoare. Acest chestionar este apoi distribuit unui grup structurat de experți din diverse domenii de activitate.

În urma consultării experților în cadrul acestei noi ediții a Indexului, a rezultat că, în raport cu percepția acestora, tema prioritară pentru comunitatea timișoreană continua să fie Identificarea focarelor de infecție. A doua prioritate, în viziunea acelorași experți, este o tema nou intrată în Index, Educația. Lista experților consultați este: Brîndusa Armanca, Dan Bugariu, Melania Cincea, Monica Diaconu, Silvia Fierascu, Mihai Gafencu, Alexandru Iovanovici, Octavian Jurma, Marius Matichescu, Virgil Musta, Adrian Nagel, Dan Ratiu, Oana Simionescu, Sergiu Stanila, Mihaela Tilincă, Laurentiu Tiru, Marcel Tolcea, Iozefina Tudor.

De menționat faptul că temele „Educație” și „Stres”  au fost introduse în această ediție a Indexului pe baza propunerilor primite la consultarea din ediția precedentă.

Într-o perspectivă comparativă, dincolo de ascensiunea temei Educație, cele mai importante priorități definite în ediția precedentă și-au păstrat poziționarea una față de cealaltă (Identificarea focarelor de infecție, Capacitatea sistemului medical, Testare). 

Mai jos este redat clasamentul priorităților rezultate pentru Indexul AntiCovidTM realizat în data de 18 mai 2020:

Identificarea focarelor de infecție4.8
Educatie4.5
Capacitatea sistemului medical4.4
Testare4.4
Comportament social4.1
Inovație4.0
Recesiune4.0
Relații de muncă3.8
Dezinformare3.8
Stres3.6
Confidențialitate3.5
Izolare3.4
Alegeri3.2
Concurență2.6

Rezultatul indexului este pus în discuție în cadrul Forumului AntiCovidTM cu scopul de a contribui la calibrarea eforturilor inițiativelor și campaniilor umanitare către teme prioritare pentru percepția publică. Prioritățile de acțiune identificate sunti publicate în buletinul informativ  al Platformei AntiCovidTM, împreună cu alte informații și noutăți despre acțiuni civice desfășurate în Timișoara.

Începând cu această ediție, procesul de definire a percepției publice cu privire la prioritățile comunității în perioada următoare este dezvoltat printr-o a doua etapă: identificarea aspectelor relevante pentru tema prioritară. Practic, pentru această temă, se definesc, pe baza unui alt chestionar, cele mai relevante întrebări ce vizează subiecte aferente temei.

Definirea acestor întrebări va orienta o dezbatere publică în cadrul căreia să fie găsite răspunsuri referitoare la o mai bună alocare a resurselor comunității la problemele pandemiei.

Chestionarul se completează online și este aplicat unui grup de experți din domenii relevante pentru tema definită prin Index ca fiind cea mai importantă prioritate pentru comunitate în perioada următoare. 

Indexul este o inițiativă a Platformei AntiCovidTM, realizată în colaborare cu Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul UVT. Platforma AntiCovidTM reunește organizații sau grupuri informale care derulează campanii umanitare legate de pandemia de Covid19 în Timișoara, dar și beneficiarii lor, sponsori sau voluntari care doresc să se implice în aceste campanii.