CivicStream- #VocileSolidarității

Grupul/grupurile-țintă al/ale inițiativei/campaniei umanitare: Persoane active online din Timișoara care ar putea dona sau ar putea deveni voluntari

Servicii oferite: conținut video atrăgător rezultat din interviuri cu cei care derulează campanii civice/ umanitare în Timișoara.

Scopul inițiativei/campaniei umanitare: Promovarea rezultatelor acțiunilor civice/ umanitare derulate de grupurile formale / informale din Timișoara. În contextul pandemiei Covid19, societatea civilă din Timișoara a reacționat remarcabil cu multiple inițiative care pot fi promovate ca exemple de activare comunitară.

Contact: stream@civicultura.ro