TeaM2121 – forum de discuții cu secțiune pentru covid

Grupul/grupurile-țintă al/ale inițiativei/campaniei umanitare: locuitorii Timișoarei cu acces la internet

Servicii oferite: informații generale

Scopul inițiativei/campaniei umanitare: diseminarea informațiilor importante relevante în lupta împotriva noului coronavirus în o platformă care să facilitează contribuția editorială a membrilor comunității

Contact: team2121.ro, www.facebook.com/team2121TM, inspiram@team2021.ro